Coördinatie
Gerard Vroon
tel. 06-19717249
e-mail gvroon@xs4all.nl


Colofon
Vormgeving Logo en Website PhArt:  Peter Oosterhout
Teksten zijn afkomstig van diverse schrijvers
Auteursrecht / Copyright van de afbeeldingen ligt uitsluitend bij de desbetreffende kunstenaar.
Vormgeving Affiche Rosa Luxemburg: Allard Boterenbrood
Vormgeving Affiche Hannah Arendt: Peter Oosterhout
Deze website, gemaakt alleen met HTML, is minder geschikt om op een smartphone te bekijken.
Deze website is cookie-free


Ik eet een gevulde koek, dus ik ben
Links

R O S A    L U X E M B U R G
Wikipedia Rosa Luxemburg
Online Archief IISG Brieven en documenten
Stanford Encyclopedia of Philosophy Rosa Luxemburg