Baruch Spinoza

Benedictus de Spinoza, gelatiniseerde vorm van Baruch Spinoza (Amsterdam, 24 november 1632 Den Haag, 21 februari 1677) was een Nederlandse filosoof en politiek denker uit de Gouden Eeuw. Hij wordt beschouwd als een van de grondleggers van het rationalisme, en een van de inspiratoren van de Verlichting. Zijn boeken werden op de rooms-katholieke 'Index' van verboden boeken geplaatst, omdat zijn historische Bijbelkritiek zou leiden tot atheisme en fatalisme.

In 2019 maakte de groep, toen nog een naamloze verbinding van een aantal kunstenaars, een expositie rond deze filosoof in de Oranjekerk te Amsterdam.
Lees verder bij Expositie Spinoza.
Hannah Arendt

Hannah Arendt (Linden bij Hannover, 14 oktober 1906 New York, 4 december 1975) is haar hele leven bezig geweest met het onderzoeken naar de diepere laag onder en achter de politieke actualiteit van verleden en heden. Haar bespiegeling over het kwaad in de wereld, over terrorisme, totatilarisme en wereldvreemdheid maar ook over de kracht van de democratie zijn tot op de dag van vandaag actueel.

In 2021 maakte een groep kunstenaars, voortgekomen uit de Spinoza-expo groep, eveneens zonder groepsnaam, een expositie rond deze politieke denker in de Oranjekerk te Amsterdam.
Lees verder bij Expositie Arendt.

Rosa Luxemburg

Rosa Luxemburg (Zamosc, 5 maart 1871 - Berlijn, 15 januari 1919) was een van Poolse origine Duitse marxistische politica, filosofe en revolutionaire, die aan het eind van de 19de en begin 20ste eeuw een vooraanstaande rol speelde in de internationale arbeidersbeweging. Een groot deel van haar laatste jaren bracht ze door in diverse gevangenissen op grond van politieke veroordelingen. Daar schreef ze een grote hoeveelheid inmiddels beroemde brieven die stuk voor stuk getuigen van haar geestkracht, liefde voor cultuur en natuur, visie en de vele vriendschappen die ze onderhield.

Voor 2024 staat een Rosa Luxemburg tentoonstelling gepland in het IISG (Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis) te Amsterdam.
Lees verder bij Expositie Luxemburg.