Ontwerp Affiche: Peter Oosterhout


Het gewicht van woorden

Tentoonstelling in de Oranjekerk van 4 september 2021 - 12 december 2021

De expositie HET GEWICHT VAN WOORDEN was gewijd aan het leven en werk van Hannah Arendt, dat vanuit het perspectief van tien kunstenaars, ieder met een eigen en verrassende invalshoek wordt benaderd. De expositie was van 5 september tot 12 december 2021 in de Oranjekerk te Amsterdam te bezichtigen. Tijdens de opening was een inleiding door de Oranjekerk filosoof Pieter de Jong, terwijl Erica Roozendaal een muzikale bijdrage leverde.

Arendt is haar hele leven bezig geweest met het onderzoeken naar de diepere laag onder en achter de politieke actualiteit van verleden en heden.
Haar bespiegeling over het kwaad in de wereld, over terrorisme, totalitarisme en wereldvreemdheid maar ook over de kracht van de democratie zijn tot op de dag van vandaag actueel. De expositie roept op tot nadenken: - Weeg de betekenis van het boek, maar doe het in de openbaarheid en weeg ook je eigen motieven. - Veroordeel iemand niet omdat zij durft na te denken en vragen op te roepen.

(tekst: Nelly Duijndam)

Te zien zijn o.a. schilderijen, sieraden, digitale collages, tekeningen en installaties.
Deelnemende kunstenaars:
Agatha Koers, Billha Zussman, Els Weeda, Erica Roozendaal, Gerard Vroon, Hans Weeda, Helena van Essen, Ieke Spiekman, Nanny Kok en Peter Oosterhout

Sommige werken hebben een toelichting; kijk daarvoor op de pagina van de betreffende kunstenaar.


Werk van Nanny Kok (1)Installatie van Billha ZussmanWerk van Agatha Koers (1)Werk van Hans Weeda (1)Installatie van Helena van EssenWerk van Erica Roozendaal (1)Werk van Els WeedaWerk van Gerard Vroon (1)Werk van Peter OosterhoutWerk van Erica Roozendaal (2)Werk van Gerard Vroon (2)Werk van Agatha Koers (2)Werk van Hans Weeda (2)Werk van Nanny Kok (2)Werk van Agatha Koers (3)Werk van Gerard Vroon (3)Werk van Agatha Koers (4)Werk van Gerard Vroon (4)