Ontwerp Affiche: Allard Boterenbrood

Filosofie & Kunst / Philosophy & Art: PhArt

Wij zijn een groep kunstenaars (van wisselende samenstelling) die tentoonstellingen maakt rondom de gedachten en levens van denkers en filosofen.

Nadenken is nodig in een wereld die steeds meer lijkt te versimpelen in instinctief reageren en handelen met eigen verzonnen waarheden als kompas.
Kunst maken over een filosoof is spannend ingewikkeld; hoe verwerk je diens gedachten in een tekening, sculptuur of installatie? Wij gaan dit proces in: elk op onze eigen wijze.

Komende, lopende en voorbije exposities
2024 Rosa Luxemburg
2021 Hannah Arendt
2019 Baruch Spinoza
E N G L I S H
We are a group of visual artists (throughout the years with a changing group-composition) that makes exhibitions about the ideas and lives of thinkers and philosophers.
Thinking is getting more and more necessary in a world that seems to simplify into acting and responding instinctively, with made-up realities as a 'guideline'.
Making art about a philosopher is challenging and complicated; how does one transform thoughts and ideas into a drawing, sculpture or installation?
We 'dive' into that process, each in our own way.

Coming, current and past exhibitions
2024 Rosa Luxemburg
2021 Hannah Arendt
2019 Baruch Spinoza